#147358
Anonym

Gældssaneringsbetingelserne er meget hårde, og mange får afslag.

1. I skal i de typisk 5 år der går leve for et ekstremt skrabet budget.
– Rådighedsbeløbet til jer er minimalt.
– Der er meget I ikke må medregne i de faste udgifter, fx:
a) I må ikke medregne udgifter til tandlæge, det skal tages ud af det i forvejen meget lille rådighedsbeløb.
b) I må ikke have bil hvis der overhovedet er nogen mulighed for offentlig transport (også selv om transporttiden bliver lang).
c) I må ikke have særlig høj huslejeudgift, har I det, så stiller retten krav om at I finder noget billigere at bo i først.
d) I må ikke have forsikringer ud over en indboforsikring. Ulykkesforsikring, livsforsikring skal droppes.
e) I må være medlem af en a-kasse, men I skal droppe medlemsskabet af fagforeningen.
f) I må ikke holde avis
g) I må ikke have den store kabeltvpakke
h) I må (formentlig ikke indregne et internetabonnement)
i) I må ikke indregne opsparing til ferie
j) Mange udgifter til børnene må ikke indregnes i de faste udgifter.
osv.
I skal virkelig ned at leve på en sten og yde et enormt økonomisk offer i 5 år for at komme fri af gælden. Mange synes betingelserne er så voldsomme, at de lader gæld være gæld og hellere vil undvære gældssanerinen.

2. Gælden må som alt overvejende hovedregel ikke være stiftet gennem forbrugslån.

3. Indtægten skal være stabil, dvs. hvis der er midlertidige egenskaber i indtægtsforholdene, så kan gældssanering ikke komme på tale.