#147354
thsv

Bankens tal lyder korrekt!
Dog er afdraget for højt sat, bør være 5.406 kr, men nettoydelsen lyder korrekt.
Det er jo kun nettoydelsen, der afviger voldsomt.
Du får ca. 33% af de betalte renter i skattefordel.
Du har åbenbart kun beregnet skattefordel af afdraget?!