#147344
Anonym

Beregning på lommeregner

N (Antal terminer i alt) 120 (4*30)
I (Rente) 5
PV (Hovedstol/nutidsværdi) 1.279.000
P/Y (Ydelser/år) 4
C/Y (Rentetilskrivning/år) 4

PMT (Ydelse) = 20.635 kr. i kvartalet / 82.540 kr. årligt

Dette er den faste del af ydelsen og hertil kommer så bidraget. Bidraget per kvartal beregnes som restgæld*0,005/4. Derudover har bl.a. Totalkredit og Nordea Kredit ikke noget minimumsbidrag, så vidt jeg ved.

Ydelse før skat i år 2010 82.540 + 6.346 = 88.886 (88.888)
2016 82.540 + 5.683 = 88.223 (88.225)

At jeg får et par kroner mindre om året kan skyldes decimaler eller det beregningssystem du har anvendt. Hvis du vedhæftede afviklingstabellen pr termin i stedet for pr. år, ville jeg sikkert kunne finde differencen.