#147338
thsv

Selve lånet er et annuitetslån, hvor du kan beregne ydelsen udfra formlen.
Men adm.bidraget afhænger af restgælden, da de 0,5% betales af restgælden.
Ligeledes er der et minimumsbidrag, nok i størrelsesordenen 8-900 kr årligt.

Du kan altså ikke beregne ydelsen udfra en total rentesats på 5,5%, men må bruge 5% og så tillægge adm.bidraget manuelt. Dette medfører faktisk, at der afdrages en smule mere i begyndelsen af lånet, i forhold til, at lånet havde en fast rentesats på de 5,5% ialt.