#147336
Anonym

Til Michael, test, pons og niclaus m.fl.

Det er da tankevækkende, som I alle har travlt med at slynge jer op på holdningerne om, at man bare kan handle forsvarligt, sætte tæring efter næring, tegne forsikringer og leve fornuftigt…

Tror ikke der findes én eneste dansker, der ikke er enig med jer i det!

Men skal man følge tonen i jeres indlæg, kunne man så ikke lige så godt afskaffe begrebet gældssanering? Jeg mener: hvilken form for økonomisk tankegang er så ansvarlig nok til, at samfundet skal gå ind og dække, i tilfælde af at grenen knækker og aben falder i vandet..?

Der er som om I alle har travlt med at skyde med skarpt, fordi jeg startede tråden med eksemplet om de hundredtusinde på overførselsindkomst.
Måske tager jeg fejl, men ikke én af jer har endnu forholdt sig til, at skævvridningen i domsafgørelser om gældssanering handler om, at præcedens byder, at du skal ligne en succes for at få gældssanering. (og så er det faktisk et fedt, om gælden så stammer fra forbrugslån eller tankeløse investeringer)

I forholder jer ikke til, at forbrugsgæld rent faktisk saneres i dagens danmark. Eller til at gældssanering gives ud fra et her-og-nu billede af ansøgers økonomi, og ikke modificeres efter, om indtægtniveauet øges drastisk få måneder efter at saneringen er givet.

Og I forholder jer heller ikke til de skader, et kapitalistisk samfund lider, når en ikke ubetydelig del af befolkningen afskæres fra at deltage i væksten og fremdriften i samfundet…

Endelig synes I alle at glemme, at loven foreskriver, at kun gammel gæld (typisk +5 år) kan saneres, og at ansøger skal have levet med stabile økonomiske forhold i mindst 2-3 år for overhovedet at komme i betragtning til sanering… Tro mig: Efter +5 år med rykkerbreve, inkassovarsler og stævninger kræver det sin mand, overhovedet at præstere en stabil økonomi. Og rimeligt nok sikrer disse betingelser jo i vidt omfang, at alle de samfundsnassere I refererer til, der bare har lånt til højre og venstre og levet uansvarligt, overhovedet får lov til at blive indstillet til sanering!

Så til alle I selvretfærdige trådskrivere: Kom op på hesten, og forklar den undrende folkemængde, hvorfor gældssanering overhovedet skal være muligt, hvis kun det er en mulighed for de “rige”…
Og ellers så prøv at forholde jer til spørgsmålet: Hvordan sikrer vi, at loven om gældssanering forvaltes, således at der er den størst mulige samfundsmæssige gevinst ved den..?

Det kan blive interessant det her ;ø)