#147318
thsv

Kontantværdien af dit F3-lån fremkommer således:
Kontantværdi = Obl.restgæld * Kurs på obl. / 100

Ved de opgivne tal:
Kontantværdi = 939.249 * 102,12 / 100 = 959.161 kr.

Lyder underligt, at I ikke afdrager på obl.restgælden, check sidste betaling, selv ved et afdragsfrit lån ændrer obl.restgælden sig ved hver termin, da forskellen i påtrykt rente (4%) og lånets rente modregnes i obl. restgælden, således at den ved refinansiering dec. 2010 er lig kontantlånets restgæld.