#147232
thsv

http://www.rd.dk/link/privatbrochurerfiler/$file/Laantyper_og_forretningsbetingelser.pdf

RD skriver:
FlexLån® med variabel løbetid (variant T)
Du kan også vælge FlexLån® med fast ydelse (før
skat), kaldet variant T. Her er det – i stedet for
ydelsen – lånets løbetid, der tilpasses ved en rentetilpasning
og størrelsen af ydelsen fastholdes. Falder
renten, reduceres løbetiden på lånet, og omvendt
forlænges løbetiden, hvis renten stiger. Hvis
ikke rentestigningen kan rummes inden for den
aftalte maksimale løbetid, er det nødvendigt at
ændre på ydelsen, også selvom det er en T-variant.
Har du eksempelvis valgt en fast ydelse før skat,
der med den nuværende rente resulterer i en løbetid
på 20 år, kan lånets løbetid i forbindelse med en
rentestigning forlænges op til den maksimale løbetid
på 30 år, før ydelsen sættes op. Om det sker,
afhænger af, hvor meget renten stiger ved rentetilpasningen.