#147110
Anonym

Solvenskravet er ikke 8. Det skal bare minimum være 8 ifølge loven.

Fra http://www.finanstilsynet.dk/da/Ordforklaring/Individuelt-solvensbehov.aspx
“Individuelt solvensbehov
Solvensbehovet er et nøgletal for den risiko, penge- og realkreditinstitutter driver deres virksomhed under. Solvensbehovet er et procenttal, der ifølge loven mindst skal være på 8, men som kan være højere afhængig af bankens risikoprofil. De enkelte institutter skal selv opgøre solvensbehovet som den tilstrækkelige basiskapital sat i forhold til de risikovægtede poster. Det individuelle solvensbehov kan ikke være mindre end 8 pct. af de risikovægtede aktiver (solvenskravet) eller minimumskapitalkravet. De nærmere regler for opgørelsen af risici kan findes i Kapitalkravsbekendtgørelsen, bilag 1.”