#146974
Anonym

Den økonomiprofessor du henviser til er Finn Østrup, CBS.

Jeg så godt indslaget, og jeg er helt enig med ham. Den tid det har taget at afvise Amagerbankens hybridkapitalansøgning har været alt alt for lang.

Dernæst, så sagde selv samme økonomiprofessor konstaterede.
a) At det bliver meget svært for Amagerbanken at rejse den fornødne kapital, såfremt Erhvervsministeren kræver kapitalen indbetalt først (og det er nu det vi kan konstatere hun gør)
b) Han konstaterede samtidig, at såfremt Amagerbanken får fremskaffet kapitalen, da har staten ikke noget argument for at afvise amagerbankens hybridkapitalansøgning.

Så det hele står og falder altså med om man “på egne ben” kan fremskaffe kapitalen, og det vurderer jeg vil være uhyre svært, hvis ikke Ree vil gå ind og tilvejebringe kapitalen uden den garanti han har krævet.

Ydermere. Alle de ejendomskunder, der har givet tilsagn om at købe aktier. Hvordan stiller det sig lige med finansieringen? Jeg mener, hvis fx disse kunder vil købe aktier for 250 mio. kr, hvor skal det så finansieres gennem kreditter i Amagerbanken? Påvirker dette ikke “sikkerheden i engagementet” og vil det ikke i sidste ende føre til at Amagerbankens individuelle solvensbehov stiger parallelt med den del af kapitalforhøjelsen som kom kommer fra disse kreditorer?