#146904
thsv

Hvis lejligheden er så attraktiv, så må du overbevise banken om, at I har råd til den.
Altså ned i banken med et budget, der viser jeres indtægter og udgifter.
Jeres lave rådighedsbeløb kan jo dokumenteres af de seneste kontoudtog.
Kan en af jeres forældre ikke yde et familielån med sikkerhed i deres ejerbolig istedet?
Eller evt. kautionere for lånet, selvom det er en dårlig løsning.