#146724
test

hvis du vil ha noget der er bindende for banken i 6 måneder så koster det en kursikring i 6 måneder. Det vil jeg umiddelbart fraråde da det slet og ret er for dyrt.