#146694
Anonym

Når der er lavet et lånetilbud på et fastforrentet obligationslån, så kender du renten på lånet, men kursen kan stadig falde og stige, hvilket vil påvirke størrelsen af den pose penge, som du får udbetalt fra lånet.

Hvis der er tale om et variabelt forrentet obligationslån, så kender du først renten, når lånet bliver udbetalt, da kursudviklingen indregnes i renten.

Hvis du vil være ekstra tryg og kende provenuet/renten alt efter hvilket lån, der er tale om, skal du kurssikre dit lån. Lånetilbuddet gør at lånet ligger klar til en evt. kurssikring, så du kan også følge med i kursudviklingen og først give besked på kurssikringen senere.

Hvorfor så lave lånetilbuddet?
Lånetilbuddet kan være en stor fordel for dig, hvis fx. 5% obligationslånet lukker (går over kurs 100) og at kursen på 4 % stadig er forholdsvis lav, så du får et stort kurstab i stedet.

Omkring underskriften skal din rådgiver have den før eller senere, men egentlig er du ikke bundet, før du har skrevet under.