#146650
Anonym

Ad 1:
Det afhænger af mange ting, blandt andet hvordan du er beskattet.
Generelt kan man sige at lange obligationer er mest interessante i tidsperioder, hvor renten falder (fordi kursen på de eksisterende obligationer så stiger), mens rentestigninger omvendt giver kursfald.
Hvis du vil have sikkerhed, skal du holde dig til de helt korte realkreditobligationer, men her er afkastet til gengæld (afhængigt af beskatning) mindre end bankernes højrentekonti, hvor du kan opnå 3,5%-4,0% ved 3 års binding.

Ad2:
Obligationer er i mange banker for dyrt at købe op i små portioner af 7-10.000. Aktiehandler er ofte billigere, men det afhænger af bankens betingelser.
Generelt mener jeg ikke du bør købe i mindre portioner end 15.000 kr.
Du skal helt klart selv handle på nettet. Hvis du lader banken stå for købet, så koster det kassen, typisk mellem 200-500 kr pr handel.

Ad3:
Det ville formentlig være smartere, hvis du fx havde et prioritetslån på nogle hundrede tusinde, hvor indestående på din opsparingskonto blev modregnet 1:1 på prioritetslånet. Det mener jeg vil give den bedste forrentning.
Det er typisk forbundet med gebyr at lave ekstraordinær indfrielse af realkreditlånet, så det kan ikke anbefales at gøre i små portioner.