#146628
Anonym

Hej. Jeg tror faktisk at Svend har ret.
Følgende citat er fra Forsikring og pensions hjemmeside:

“For indbetalinger til kapitalpensioner, der foretages i indkomståret 2010 eller senere, ophæves reglen om, at der ikke kan foretages fradragsberettigede indbetalinger, efter at man har påbegyndt udbetaling”

Kan findes på følgende link: http://www.forsikringogpension.dk/Presse/Temaer/Pension%20og%20skattereform/Sider/Kapitalpension.aspx

Meeen det lyder da næsten for godt til at være sandt