#146568
Anonym

Med den seneste artikel der er kommet frem i berlingeren om det meget skumle krydsejerskab, der er i Amagerbanken, er det faktisk muligt at Amagerbanken overlever.

Nykredit ejer 12% af Amagerbanken, men står samtidig bag stort set samtlige realkreditlån, ovenpå hvilke Amagerbanken har ydet restfinansering. Dvs. Nykredit får store afledte tab af Amagerbanken.

På den anden side har Nykredit allerede tabt 4,5 mia. på købet af Forstædernes bank, hvis ejendomsudlån var en smule mindre end AB’s. Det må derfor formodes at tabet kan blive mindst lige så stort i AB.

Amagerbanken overlever formentlig kun, hvis Nykredit enten giver tilsagn om at tegne aktier i AB eller nok mere sandsynligt giver Amagerbanken et konvertibelt obligationslån på 600 mio kr.

Men prisen for Nykredits redning bliver ganske høj for Amagerbankens eksisterende aktionærer. Nykredit vil formentlig betinge sig at lånet bliver konvertibelt til favørkurs. Lån af den type vil typisk blive skruet sådan sammen at Nykredit får optionen på at konvertere lånet de næste 5 år til aktier til en kurs der ligger under den nuværende markedskurs. Dvs. hvis kursen nu er 45, så sættes optionskursen formentlig til kurs 30.

Hvis det herefter går skidt for Amagerbanken, så taber Nykredit hele investeringen.

Går der derimod godt for Amagerbanken, så kan Nykredit fx om 4 år konvertere til kurs 30, også selv om dagskursen måske ligger på 300. Hermed vil nykredit eje ca. 80% af aktierne i Amagerbanken, mens de resterende aktionærer, der før tilsammen havde 88% af aktiekapitalen nu kun har 20% af aktiekapitalen.

Det understøtter sådan set min pointe fra tidligere som er, at uanset om Amagerbanken krakker nu eller overlever, så er udsigten for de eksisterende aktionærer ikke specielt gode.

Desforuden er det langt fra sikkert Nykredit vil/tør bevillige Amagerbanken et sådant ansvarligt lån. Det afhænger af hvordan Nykredit vurderer tabsrisikoen i banken. Og jo længere tid der går før Nykredit melder ud, desto mere sandsynligt er det, at det falder ud til den dårlige side. Faktum er jo, at Amagerbanken kundemæssigt lider skade for hver eneste dag der går.