#109834
Anonym

Hovedparten af andelsboligmassen er vurderet efter den offentlige vurdering, få med valuar.
Der er grund til at tro at valuarerne vil følge efter den offentlige vurdering, altså således at en offentlig vurdering aldrig kommer til at lægge over en valuarditto.

Ud fra den betragtning, vil andelsboligen stige betragteligt uanset om der anvendes offentlig eller valuar.