#146318
thsv

Jeg ville ikke lægge om, medmindre din variable rente er meget over F1-renten.
Et lån med renteloft på 5% kan let vise sig at være guld værd om 2 år.
Du vil selvfølgelig kunne afdrage mere på banklånet, hvis du lægger om til et risikabelt F1-lån med afdragsfrihed. Men jeg ville ikke gøre det.
Kan du score en kursgevinst ved omlægningen?
Nok først når den lange rente igen er steget.
Bliv i dit lån, der var jo nok en grund til at du valgte et lån med renteloft.