#146154
Krisser

Om du bør malke situationen? Nej – for selv om du kan få lidt ud af det nu, så vil du blive betragtet som en besværlig kunde, og det kan gøre banken mindre villig til at give dig ekstra service fremover.

Hvis du ikke kan få dine nøgler, vil jeg dog mene at det er bankens problem. Du risikerer jo (i teorien, næppe i praksis) at bestyrelsen overdrager andelen til en anden, da de kan hævde at du misligholder købsaftalen. Forelæg dem sagen, og sig til dem, at deres EDB-problemer giver dig problemer. Bed banken om at stille en bankgaranti overfor andelsboligforeningen, indtil de får fundet pengene – på denne måde er bestyrelsen sikker på at de får pengene, og du kan få dine nøgler. Du bør naturligvis ikke betale for denne bankgaranti, men lad være med at begynde på at kræve et par dage af din husleje fra banken. Det er småting, og gør som sagt banken mindre velvillig i fremtiden at du er besværlig på denne måde.