Forside Fora Privatøkonomi Krig på indlånsrente Krig på indlånsrente

#109814
fk2001

På Northern Rock’s website kan du under Jura læse følgende:

Dit indlån i Northern Rock er primært beskyttet under den engelske Godtgørelsesordning for Finansielle Ydelser (FSCS) (”Godtgørelsesordningen”), der beskytter imod tab, i tilfælde af en banks betalingsstandsning eller konkurs. Udbetalinger under Godtgørelsesordningen er begrænset til 100% af de første £2.000 (eller det tilsvarende beløb i DKK) af en indskyders totale indlån i banken, og 90% af de næste £33.000 (eller det tilsvarende beløb i DKK), hvilket tilsammen giver en maksimal udbetaling under Godtgørelsesordningen på £31.700 (eller det tilsvarende beløb i DKK). Flere detaljer vedrørende den engelske Godtgørelsesordning kan hentes på http://www.fscs.org.uk.

Du er endvidere yderligere beskyttelse via den danske Garantifond for Indskydere og Investorer (”Garantifonden”). Betalinger fra Garantifonden er begrænset til DKK 300.000 pr. indskyder.

For konti i Northeren Rock, som har en saldo under eller på 300.000 DKK, betyder det, at 100% af indlånet dækkes. For konti i Northern Rock med en saldo på over DKK 300.000, dækkes 100% af de første 300.000 DKK, og 90% af den resterende saldo, op til et maksimum på £31.700 (eller det tilsvarende beløb i DKK). Flere detaljer vedrørende den danske Garantifond for Indskydere og Investorer kan hentes på http://www.garantifonden.dk.

Din samlede beskyttelse efter begge ordninger er ikke mindre, end hvad du ville modtage, hvis dit indlån kun var beskyttet af den danske garantiordning for indskydere og investorer, og for konti i Northern Rock med saldi over 300.000 DKK, kan godtgørelsen være højere, afhængig af den aktuelle valutakurs.

Dækningen glæder for den enkelte indskyder for dennes samlede indlån hos Northern Rock, og ikke til hver enkelt konto.