Forside Fora Privatøkonomi Sparekassens ret til pant i forsikringer ? Sparekassens ret til pant i forsikringer ?

#146000
Krisser

Sparekassen kan sagtens kræve at de har pant i en forsikring mod tab af erhvervsevne eller død som sikkerhed for et lån. Hvis I opsiger forsikringen, vil banken kunne kræve lånet indfriet. Det er mere tvivlsomt at de kan kræve at det er i et bestemt forsikringsselskab, hvis der ikke er nogen forskel på forsikringerne.

Hvis I flytter forsikringerne, vil der dog være en vis risiko for at I ikke kan få tegnet forsikringerne på samme vilkår, eller overhoved. Jo ældrer I er, jo større er risikoen. Hvis I er over 40, vil jeg vurdere at risikoen er meget stor for at I vil få begæringen afvist, og så er I lige vidt. Alene ved det 30. år er der mange som ikke kan tegne gruppelivsforsikringer gennem Forenede Gruppeliv. Selv hvis I kan få forsikringen andetsteds, vil I givetvis skulle betale gebyrer for at banken kan få pant i jeres nye forsikring.