#145986
laursen.ole@gmail.com

Jeg er selv kunde i Sparekassen Faaborg, og er alt i alt ganske godt tilfreds! Så jeg kan simpelhed ikke forestille mig, at det er sparekassens officielle holdning at sparekassen ikke ønsker, at orienterer deres kunder på for alle tilfredsstillende måden, og slet ikke i en for branchen så vanskelig periode.

Jeg tror efterhånden sparekassen har et stør antal ”fjernkunder”, der er bosiddende uden for sparekassens ”normale opland” på Fyn og for hvem Fyns Stiftstidende ikke er et indlysende valg.

Så jeg vil her opfordre sparekassen til at anvende en af følgende muligheder, for at undgå eller i det mindste mindske den berettige kritik der igen er opstået af sparekassen måde at kommuniker på:

• Der god plads på jeres hjemmeside, til en lille notits.
• Sparekassen udsender med mellemrum et nyhedsbrev, som kunderne har mulighed for af modtag elektronisk. Det er oplagt mulighed for sparekassen til, at nå helt ud til sin ”fjernkunderne”!
• Inden for IT- løsninger kunne jeg sagtens finde andre muligheder men det er jeg også sikker på, at sparekassens IT- afdeling kan, hvis de får opgaven.

Hvis Sparekasse Faaborg ikke snart finder på en mere fremkommelig væremåde over for kundernes ønsker så ender sparekassen med, som Danske Bank, der på det seneste har fundet det nødvendig med en undskyldende reklamefilm i tv, hvor i banken låger bod og bedring. En ganske ynkelig og grotesk forestilling!

Bring nu ikke Sparekassen Faaborg i samme situation. Få opgaven løst nu!