Forside Fora Privatøkonomi teknisk insolvent – omlægning af lån teknisk insolvent – omlægning af lån

#145964
Michael

GP er forkert på den her. Jvf. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=105197#Kap2 står der:

§ 5. Inden for en lånegrænse på 80 pct. af ejendommens værdi kan der ydes lån til følgende ejendomskategorier:

Ejerboliger til helårsbrug.

Men så står der også:

§ 7. Lån kan uanset § 5 ydes ud over lånegrænsen til indfrielse af såvel realkreditlån i eget institut som foranstående lån. Lån efter 1. pkt. udmåles med et kontantprovenu maksimalt svarende til indfrielsesbeløbet og omkostningerne i forbindelse med indfrielse og ydelse af lån.

Stk. 2. Der må kun ydes lån efter stk. 1, såfremt pantsikkerheden ikke herved forringes væsentligt

§ 7 betyder med andre ord, at der kan foretages en krone-for-krone omlægning uden yderligere tillægsbelåning, hvilket selvfølgelig ikke er muligt. Kreditforeningens pant forringes jo ikke af en omlægning såfremt lånebeløbet er det samme – heller ikke selvom belåningen er eksempelvis 110%