#145856
Anonym

Der er kommet nye regler for forældelsesfrister, så de 5 og 20 år gælder ikke længere. Du kan læse mere her.

Det gode er, at private ikke vil leve med en trussel hængende over hovedet i mange år (selvom den er selvforskyldt), men hvis man ikke erkender gælden, så skal virksomheden inden for en kort årrække slæbe skyldneren i retten for på den måde at få opkrævet gælden.

http://www.ret-raad.dk/Business/Articles/Article%20list/proxy/Article%20list/Kortere%20foraeldelsesfrister%20for%20fordringer.aspx