#145818
Anonym

Sig mig, kan du slet ikke høre hvor useriøs du igrunden lyder?

Du fremhæver 2 person, som du subjektivt mener er overbelånte. Jeg kender dem ikke og kan derfor ikke gå ind i en diskussion om dem. Desuden kan deres økonomi have ændret sig siden kreditterne blev bevilliget, eller kreditudvidelsen kan være bevilliget ud fra en helhedsbetragtning, hvor banken vurderer at deres problemer sandsynligvis er midlertidige og det derfor er risikoen værd at forstrække dem med yderligere kredit. Hvad ved jeg. Jeg kender dem ikke og kan af gode grunde ikke forholde mig til de sikkerheder og vurderinger der ligger bag.

Det er simpelthen ubrugeligt i en debat.

Der er derimod en lang række objektivt konstaterbare forhold vi kan forholde os til.

Eksempelvis kan vi se, at mens mange banker, herunder langt de fleste af Finanstilsynets gruppe 2 banker kom ud med store og dramatiske underskud i 2008, så har Danske Bank leveret et overskud både i 2008 og første halvår 2009. Det er dog trods alt en indikation på indtjenignsevnen og kreditkvaliteten er forholdsvis god.

Vi kan også forholde os til at der henstår en meget stor opsparet reserve på danske banks korrektivkonto, et faktum du heller ikke vil forholde dig til.

I det lys synes jeg det er fuldt ud berettiget at kalde dig en platugle!