#145796
Anonym

Hvis der er nogen der er en useriøs platugle, så er det dig, HalloHallo!

Men jeg argumenterer seriøst med klare konstaterbare fakta og anlægger en helhedsbetragtning, så kommer du med dine fordummentende enkeltbetragtninger.

Men dine væsentligste argumenter er:
– Danske Bank havde Stein Bagger engagementet, ergo er alle engagementer lige så tvivlsomme.
– Jeg kender til en enkelt kunde, som jeg personligt (uden at være bankuddannet) mener Danske Bank har overbelånt, ergo er alle kunder overbelånt.

Sådan en argumentation kommer kun fra en useriøs platugle.

Der er en række klare indikatorer på Danske Bank faktisk klarer sig relativt godt gennem krisen.

Den ene er at Danske Bank, modsat Eik Bank og Amagerbanken, ikke har haft underskud hverken i 2008 eller første halvår 2009. Det kan du ikke modargumentere. Det er et faktum på makroplan. Derimod har Eik Bank på 1 år sat over 19% af sin egenkapital til, og det er endda efter indregning af den kapitalforøgelse fonden har stået for. Eik Bank har reelt set mistet op mod 50% af sin egenkapital. Det er et konstaterbart faktum!

Dernæst så er det et faktum, at Danske Bank råder over et ekstremt højt indestående på korrektivkontoen. De reelle faktiske tab til dato i Danske Bank har været minimale. Alligevel har man lavet meget store gruppehensættelser til imødegåelse af fremtidige tab. Med andre ord har man taget nedskrivningerne i meget god tid før de reelle tab har materialiseret sig, igen modsat Amagerbanken og Eik Bank. Dette er også et konstaterbart faktum.

For det tredje er det et konstaterbart faktum, at der kun findes en, og jeg gentager kun en enkelt bank, der har en højere kreditvurdering end Danske Bank. Den bank er “Nordea”. Eik Banki PF har en væsentligt ringere rating end Danske Bank, Amagerbanken har en voldsomt meget ringere rating. Dette er også et konstaterbart faktum, som du ikke kan argumentere imod.

Og så kommer du med argumentation “jeg har kendskab til et enkelt engagement jeg som ikke-bankuddannet mener er overbelånt”.

Vor herre bevars HalliHalli. Er det det bedste du kan komme op med?

Du er jo dybest set ikke i stand til at skrue et eneste logisk stringent argument sammen, og du er ikke i stand til at forholde dig til seriøse argumenter, som dine meddebattører kommer med! Platugle!