#145760
Anonym

Så boniteten er dårlig…???

Du taler som du har forstand på HalliHallo, og det er desværre i strid med god tone at sige hvad det er. Men det er et meget grimt ord jeg har i tankerne.

For det første genererede Danske Bank både i 2008 og i første halvår 2009 et overskud.

Bemærk: Et overskud!

Alt imens Amagerbanken og EIK Bank slås med livstruende underskud.

Dernæst så ligefrem bugner Danske Banks korrektivkonto med opsparede beløb til inddækning af tab, som ikke er lidt endnu. Tabene er taget i det formelle regnskab, men beløbene er ikke tabt endnu. Der henstår i alt 28 mia. på korrektivkontoen.

Derudover har man i denne rædselsfulde periode fået afskrevet hele goodwillen både i Irland og Letland og Litauen, som p.t. er hårdt ramt af krisen. Heldigvis har Danske Bank kun meget små forretninger i Irland, modsat Nordea, Swedbank og SEB, som er virkelig hårdt ramt derovre.

Samlet set må man konstatere, at hvis der er indikation på noget, så er det at boniteten af udlånsbogen er ganske god og at Danske Banks regnskabsprincipper er konservative. Jeg har en klar forventning om Danske Bank til en vis grad har opbygget skjulte reserver.

Når ja, så glemte jeg at sige, at mens Amagerbanken og EIK Bank er stærkt eksponerede mod enkeltområder og enkeltbrancher, så har Danske Bank en særdeles veldiversificeret portefølje. Det er netop det EIK Bank mangler, og det er netop grunden til Danske Bank har kunnet levere overskud selv under den værste krise i 70 år.