#145708
Anonym

Der er ingen grænser for hvor meget banken må tage.

Når det så er sagt så kan “personen” du omtaler her altid gå ned banken og sige.

Kære bank. Situationen er fuldkommen utåliglig for mig, jeg ser mig ude af stand til at leve indenfor de nuværende rammer og må derfor meddele jer, at såfremt den månedlige ydelse ikke på den ene eller anden måde kan sættes ned, så flytter jeg min lønkonto over i en anden bank og standser betalingerne.

Banken kan ikke gøre udlæg i de løbende lønudbetalinger så længe personen hæver lønnen hver måned når pengene går ind.

Enhver handling har som bekendt dog en pris. Standser “personen” betalingerne, så indleder banken en fogedsag, hvor der vil blige gjort udlæg i alle ikke-transbeneficierede aktiver. Især hvis personen ejer en nyere bil eller fast ejendom, må personen påregne at disse ting bliver taget fra hende.