#145386
Anonym

Nej, jeg er grundlæggende ikke ordentligt bekendt med BEC’s budgetfunktion og kan derfor ikke sammenligne direkte.

Jeg kom aldrig rigtigt til at bruge budgetfunktionen hos BEC/Eik Bank, fordi den umiddelbart forekom klodset.

Danske Banks budgetfunktion fungerer overordnet set rigtig godt, og der er ydermere et simulationsmodul, så man ud fra budgettet kan se transaktionerne på kontoen 12 måneder frem.

Mit brokkeri er i detalje-afdelingen.

Problemet med Danske Banks budgetfunktion i forhold til min egen anvendelse er:
a) At man ikke kan blande indkomstposter og udgiftsposter i den enkelte linie.
– Eksempelvis at vi har en udgift til sygeforsirkingen Danmark på 2×304 kr pr kvartal, men ikke i samme linie kan indregne forventede tilbagebetalinger fra danmark, sådan at forsikringsomkostninger bliver en nettopost, hvis du forstår. Samme problemstilling gælder med bilforsikring, hvor GF hvert år betaler udbytte. Jeg kan ikke modregne det forventede udbytte i samme linie, så jeg får en netto-udgift på bilforsikring. Samme problemstilling gælder med det udbytte vi hvert år modtager fra det kundeejede elselskab Nrgi. En linie skal væer defineret som enten en udgiftspost, eller en indtægtspost.
b) Næste problem er, at man ikke kan blande udgifter og indtægter når man når frem til delposter. Eksempelvis – du har en post der hedder “boligudgifter, netto”, som består af udgifter til realkreditlån, boliglån, el, vand, varme + lejeindtægt fra værelsesudlejning. I den stive budgetopstilling, skal lejeindtægten op under indkomst, således at jeg har forbud mod at beregne nettoposten.

Jeg er ikke i tvivl om hvorfor Danske Bank har lavet budgettet så stift som man har, således man ikke kan blande indtægter og udgifter i nettoposter. Det har man gjort, fordi der i netbanken er en smart funktion, så man kan give tilladelse til at “dele budgettet” direkte med sin bankrådgiver. Dermed kan det opdaterede budget danne direkte baggrund for en eventuel kreditvurdering. Det er sådan set vildt smart, at bankrådgiveren altid er opdateret, men danske bank burde have lavet en ekstra funktion, så man kunne lave sit eget budget efter helt egne principper.

Som sagt, så har Danske Bank overall den bedste netbankfunktion jeg nogensinde har set, men igen, så har de andre netbankudbydere vel også udviklet deres netbanker, siden jeg skiftede bank.