#145270
Klodshans

Hvad med at oprette en højrente konto, sætte dine overskydende penge ind på den og vente på et tidspunkt, hvor du kan få en stor kursgevinst ved at lægge om – og så samtidig fyre dine opsparede midler af på virkelig at få høvlet af gælden?