#145224
Anonym

Priser i EIKbank:

Aktier og investeringsbeviser registreret i VP og noteret
på Københavns Fondsbørs
Kurtage ved køb og salg af
danske aktier og investeringsbeviser 0,10% mindst 22 kr.*

Tillæg/fradrag (kursskæring) 0 kr

Depotgebyr 0 kr

Fondskodegebyr 0 kr

Navnenotering af aktier 0 kr

Emissionsmeddelelse 0 kr

* Minimumskurtagen ændres til 28 kr. pr. 15. oktober 2009

Obligationer registreret i VP og noteret på Københavns Fondsbørs
Køb og salg af danske obligationer 0,10% mindst 22 kr.*

Tillæg/fradrag (kursskæring) 0 kr

Depotgebyr 0 kr

Fondskodegebyr 0 kr

Udtrækningsmeddelelse 0 kr

Rentemeddelelse 0 kr

* Minimumskurtagen for limithandler ændres til 28 kr. og 70 kr. for markedskuser pr. 15. oktober 2009

Priser i Danske Bank:

Grundpris pr. depot med beholdning af obligationer pr. halvår
Aktier og investeringsforeningsbeviser opbevares uden grundgebyr
+ pris pr. transaktion ved beholdningsændringer,
beregnes for alle typer værdipapirer
+ procentdel af den nominelle omsætning/beholdningsændring
Vi beregner omsætningsgebyret af de nominelle beholdningsbevægelser, og beregningen
sker for alle ændringer i løbet af halvåret – uanset årsag.
Beholdningsændringer, der skyldes udtrækning, og hvor det samlede
udtrukne beløb pr. termin ikke overstiger 200 kr., er uden gebyr.
75 kr.
12,50 kr.
0,001 %

Begge er lige tage fra Deres hjemmeside.

DEN ENE ER GRATIS OG DEN ANDEN IKKE!!!!

Så svært er det ikke.