#145156
Anonym

Nu kører vi i ring:

Blev bidragene sat op under kartoffelkuren. Ja eller Nej?
(til din orientering var bidraget i 1987: 0,20 – 0,25%)

Bidragene blev ikke nedsat da tabene næsten forsvandt i branchen, så det må betyde at det øgede bidrag skulle skabe den ekstra kapitalstyrke der skulle til.

Hvorfor skal bidraget så op nu?

Før værdipapircentralen var obligationer og rentekuponer fysiske, nu klare edb-systemet det, så der må være penge at sparer.

Næsten alle betalinger foregår i dag via PBS, igen besparelser.

Du skriver selv at bidraget ikke skal reguleres for inflation, idet lånebeløbene stiger, hvorfor er bidraget så steget?

Har realkrediten konsolideret sig! Jammen hvorfor stiger så bidraget nu igen?

Hvorfor modtaget realkredit støtte fra Staten?

Så konsolideringen er ikke tilstede. De stigning der skete under kartoffelkuren fra 1987 er ikke benyttet efter formålet og nu kommer man igen med de samme argumenter man brugte den gang.