#145142
Anonym

Hvis du er så ultilfreds med det danske realkreditsystem, som jo rent faktisk har VERDENS (og jeg gentager VERDENS) billigste boligfinansiering, intet mindre, jammen så synes jeg da du skal benytte dig af de mange andre alternativer, så som bankernes prioritetslåneprodukter.

Men det vil du ikke, vel?

Nej, for sandheden er jo netop, at det velfungernde danske realkreditsystem er yderst konkurrencedygtigt og at ingen andre kan producere produktet billigere.

Hvorfor skal realkreditten have højere bidrag nu?

1. Fordi de forventede tab på engagementerne er stigende og formentlig ikke kan dækkes ind via den ekstremt lave bidragssats på 0,5%.

2. Fordi danske realkreditinstitutter står til at blive nedgraderede af Moody’s, Standard og Poors. Økonomisk konsolidering er i alle borgeres langsigtede interesse.

3. Iøvrigt tror jeg flexlånene står til at få hele stigningen i bidragssatsen. Fastforrentede lån er ikke blevet meget mere risikable.