#145110
Michael

Hvis det blev ulovligt at ændre bidragssatsen ville det uværgeligt betyde, at kreditforeningerne generelt ville sætte satserne op for alle nye kunder. Hvordan skulle man ellers imødekomme fremtidige kriser og tab i foreningerne?