#145100
Anonym

Æbler og bananer????

Bidraget blev sat op i 1990 p.g.a. kartoffelkuren og den blev ikke sat ned i opgangsperioden og nu sætter man den p.g.a. finanskrisen.

Det er et tydeligt eksempel på manglende konkurrence i branchen.

I det hele taget burde det være forbudt at ændre på disse satser når der er indgået en aftale. Det er alt for dyrt for forbrugerne at skulle skifte kreditforening. Men det er selvfølgelig i orden at sætte bidraget op for nye kunder, men det vil man ikke, det går ud over de gamle kunder som har svært ved at flytte, specielt dem der købte fast ejendom i de seneste år og som derved har en belåning over 80% – dem kan kreditforeningen plyndre for de kan ikke flytte deres lån.