#145030
thsv

Dette favoriserer jo 4% lånet kraftigt!

Bruger jeg 4% som årlig diskontering på ydelserne efter skat, og gældende lånekurser med bidrag 0,3% bliver Nutidsværdi for 5% 30 år 768.200, mens 4% koster 759.349 kr. ved et lån på 800.000 kr og RDs gældende lånekurser.
Ved 3% årlig inflation er beløbene:
5% 30 år = 876.370
4% 20 år = 833.314
Det er jo forskellen i den effektive rente, der gør udslaget, men husk at din gæld med 4% 20 år bliver lidt højere, og ydelsen ca. 745 kr højere om måneden.
Break even allerede ved 4,35% årlig inflation, hvor DS’ lønstatistik operer med 3,8% i snit de seneste 15 år.
5% lånet er mere kursfølsomt ved renteændringer grundet den længere restløbetid, så måske kan dette lån konverteres om 2-3 år ved kurs 90!