Forside Fora Privatøkonomi Eik Bank nedsætter renten mere end Nationalbanken Eik Bank nedsætter renten mere end Nationalbanken

#144988
Anonym

Det er ikke sikkert EIK Bank kommer så langt ud, men vi ved det dybest ikke. Det er dog en kendsgerning, at EIK Bank har lidt langt større tab, end Danske Bank og Nordea, og at disse tab nu presser banken relativt hårdt for at gøre noget ved marginalerne på de forskellige produkter. At EIK Bank er så relativt hårdt eksponeret mod prioritetslånene, samtidig med man ikke har storbankernes fundingmuligheder, er mildt sagt ubehjælpsomt på nuværende tidspunkt.

Vi kender heller ikke omfanget af fremtidige rentestigninger eller den præcise timing af renteudviklingen. Det er dog, som du siger, en kendsgerning, at markedet og centralbankerne altid inddiskonterer den fremtidige udvikling forud. Kommer vi eksempelvis tilbage på vækstsporet i 2012, så vil det kunne aflæses i renterne allerede i 2011.

Så med andre ord. Du skal træffe en beslutning under ganske betydelig usikkerhed.

Ud fra mine helt personlige præferencer og vurdering af risici og gevinstmuligheder ville jeg nok på nuværende tidspunkt tage et fastforrentet 5% lån. Det fastforrentede lån giver muligheder for en en fremtidig rentestigningsinduceret kursgevinst.

Hvad der passer bedst til dig, kan du bedst selv vurdere. Der er ikke andre til det.