#144970
Anonym

Der er, som jeg ser det, to mulige scenarier:

a) INFLATIONSSCENARIET: Det lykkes med hjælpepakkerne efterhånden at få sat gang i væksten. Det massive seddeltrykkeri, som har foregået i alle vestlige lande vil skabe inflation og renten vil indenfor en 2-4 år stige med adskillige procent. I dette scenarie kan man sagtens forestille sig at se flexrenter helt oppe på 7-8% og renter på fastforrentede lån på op mod 10%.

b) JAPANERSYGE-SCENARIET: Det lykkes ikke med hjælpepakkerne at kickstarte væksten, tværtimod forventer befolkningen faldende detailpriser, faldende boligpriser, hvilekt betyder, at de vedvarende fastholder en høj opsparingskvote og holder igen med forbrug og efterspørgsel. Dermed startes en ond deflationsspiral med stigende ledighed, nulvækst, faldende lønninger etc. Det betyder samtidig, at renten forbliver ultra lav de næste 7-10 år. I det scanrie kan flexrenten forblive på 2% de næste 10 år.

Økonomien balancerer i øjeblikket på et knivsæg mellem scenarie a og b.

Personligt tror jeg dog mest på inflationsscenariet, dvs. at det kommer vækst, men at det massive seddeltrykkeri samtidigt vil føre til endog meget markante rentestigninger. Hvis renten ikke kommer markant op, får vi accelererende inflation, hvilket centralbankerne ikke kan tillade.