#144610
thsv

Hej Anette

Hvis din skatte% er 38% (sum af bund-, sundheds-, kirke- og komuneskat), og opsparingsperioden er 3 år vil du have følgende beløb efter skat:
Kapitalpension til 2,5%: 20.615 kr (der indsættes 32.258 kr)
Højrentekonto 3 år 3,5%: 21.330 kr (og 110 kr mere, hvis du har kapital/renteudgifter, der kan modregnes), der indsættes 20.000 kr., og der hæves til skatten af renter.
Ved disse rentesatser vil opsparing altid være bedst.
Det årlige afkast vil være 2,17% for opsparingen, og for kapitalpensionen: 1,01% over 3 år, og 1,57% over 6 år, stigende efterhånden som de 2% (40-38%) merskat udjævnes!
Hvis vi sætter begge konti til 2,5% i årlig rente, vil kapitalpensionen være bedst efter 6 år eller længere opsparing.

Så har du 40.000 kr i opsparing du kan smide ind på højrentekonto i 3 år, så giver den bedre afkast.
Det er de 2 % i forskel fra din skatte% op til de 40% i skat af pensionsafkastet, der er afgørende.

Læs evt. mere her:
http://www.nordealivogpension.dk/V%C3%A6rd%2Bat%2Bvide/Aktuelt%2Bom%2Bpension/Nyhedsbrev/Kapitalpension%2Ber%2Bstadig%2Battraktiv%2Btrods%2Bnye%2Bregler%2Bfor%2Bskattefradrag/1085512.html