#144606
Michael01

Og her https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=126329

står følgende:

***************************************************************************************

Kapitel 5

Fondens dækningsområde

§ 9. I de i § 3, stk. 1, nr. 1, nævnte institutter samt de i § 3, stk. 1, nr. 4, og § 4 nævnte filialer af kreditinstitutter, som er tilsluttet pengeinstitutafdelingen, dækker Fonden NAVNENOTEREDE INDSKUD I INSTITUTTET indtil et beløb svarende til 100.000 euro pr. indskyder.2)

***************************************************************************************

Jeg har skrevet følgende med stort : “NAVNENOTEREDE INDSKUD I INSTITUTTET”

Havde det ikke været en grænse for hvert enkelt institut men for flere i tifælde af flere banker gik konkurs, må man formode, der havde stået flg. “INSTITUTTERNE”