#144600
Anonym

Jeg mener overordnet, at Danske Bank, givet det informationsgrundlag der var tilstede i perioden 1998-2007 har disponeret ganske fornuftigt.

Det er da klart at Danske Bank, set i retrospekt, ex post finanskrisen, ikke burde har købt op i Irland. Men anskues opkøbet ex ante finanskrisen, er det min opfattelse at beslutningen kunne retfærdiggøres.

Storbankerne har en kæmpe fordel af at have en geografisk diversificeret portefølje. Det er værd at betale for på kort sigt. Mens Danske Bank slås med kæmpe store tab i Irland og Baltikum, og har moderate tab i Danmark, har man ekstremt små tab i Norge, og uvist af hvilken grund meget små tab i Sverige, samt små tab i Finland. Derudover opfører Danske Markets sig kontra-cyklisk. Diversifikation er en kæmpe styrke for Danske Bank og Nordea.

Købt af Sampobank i Finland var både en klog beslutning hvis man ser det ex ante og ex post. Det er en kanon forretning Danske Bank har der på lang sigt.

Så nej, jeg deler overhovedet ikke din kritik, altså lige ud over jeg mener du kan have en pointe i at Danske Bank burde have foretaget en aktieemission i forbindelse med købet og derved styrket kapitalgrundlaget i stedet for at finansiere købet med kapitalfrigørelsen fra Basel II. Men igen, man kunne ikke forud for finanskrisen forudse, at Finanskrisen ville ændre markedskravene til kapitalbasen så meget, som det har været tilfældet.

Også Danske Bank og Nordea skal igennem en større kapitalmæssig konsolideringsproces over de næste 2-4 år.

Overall synes jeg faktisk Danske Bank og Nordea gør det FREMRAGENDE. Det er direkte opmuntrende, at tabene så langt henne i konjunkturforløbet som vi er, ikke er større. Det vidner om virkelig god kreditkvalitet og Danske Bank og Nordea. Det er opmuntrende, at vi på den måde har en fast klipper i dansk bankvæsen.

Glem alt om enkeltengagementer som Stein Bagger. Det er fuldkommen urimeligt at generalisere 0,00001% af Danske Banks udlånsportefølje til at gælde de resterende 99,99999%. UREDLIG EKSTRAPOLERING!

Derudover så er det direkte, men formentlig ubevidst, historieforfalskning når du siger, at Spar Nord kun er vokset organisk. Spar Nord er også vokset ved fusionsaktivtet, og har endvidere fremadrettet store planer om at købe op i bankmarkedet. Den beslutningen synes jeg er klog, og jeg har stor tiltro til Spar Nords mulighed for at vokse gennem fusions- og opkøbsaktivitet.

Jeg kunne godt finde på at sætte penge på Spar Nord aktien, men først efter et opkøb er annoceret, fordi markedet næsten altid reagerer negativt på bankopkøb begrundet i markedet har en relativ kort tidshorisont. Fusioner giver altid problemer de første 2 år, mens payoff ligger nogle år ude i fremtiden.