#144480
Anonym

– Indskydergarantien dækker 750.000 kr./institut fra 01.10.2010
– Hvis pengene også tilhører ens bedre halvdel, gift eller ej, er man reelt sikret 1.500.000 kr./institut(HUSK DOG MEDKONTOHAVER PÅ KONTOEN)
– Foreninger mv. udgør kun én juridisk person

Denne garanti gælder almindeligt indlån og det er efter evt. gæld i instituttet er fratrukket. Særlige indlån såsom pensioner og børneopsparinger er dækket 100 %.

Når et institut (pengeinstitut, realkreditinstitut, fondsmæglerselskab eller investeringsforvaltningsselskab) får tilladelse til at at drive virksomhed i Danmark, er kunderne dækket af garantifonden.

http://www.garantifonden.dk er selve garantifondends hjemmeside, som bl.a. gælder for indskydere.