#109658
Michael

Vil du ikke venligst holde følelserne udenfor debatten og prøve at redegøre for din situation faktuelt istedet? Jeg kan stadig ikke forstå meget af det du skriver.

Jeg kan forstå, at du er blevet skilt og derved står alene med gælden? Ja og? Er det ikke meget normalt, at man køber ægtefællen ud ved bodeling og derved står alene med gælden? Du står jo til gengæld også alene med al værdien i boligen.

Du bliver nødt til at forklare dig lidt bedre uden følelsesmæssige udbrud.

Er problemet, at de ikke vil låne til at betale dine kone ud? I såfald må det jo skyldes en almindelig kreditvurdering, som ikke er faldet ud til din fordel.