#144196
Anonym

Rådgiver, jeg vil ignorere ethvert indlæg fra din side, da Arendt mener mine besvarelser til dig strider mod god tone. Jeg vil derfor bede dig om aldrig nogensinde igen at adressere mig igen direkte! Det går jeg ud fra du har forståelse for.

BJSB: Ingen banker noget steds i verden kunne fundte noget som helst i oktober sidste år. Situationen var derfor alvorlig for enhver bank med udlånsoverskud, heriblandt Danske Bank, Jyske Bank og Sydbank. Men denne “hundredeårsbegivenhed” har ikke ret meget med den almene sundshedstilstand at gøre.

Det vi diskuterer er balancen. Hvor rådden er balancen i Amagerbanken versus Danske Bank, og her må man bare konstatere, at Amagerbanken er i en så slem forfatning at det påvirker både risikoen for at Amagerbanken lider “solvensdøden” samt risikoen for Amagrerbanken lider likviditetsdøden, fordi man efter bankpakkernes udløb ikke kan funde

Jeg finder det kun naturligt at staten træder til en situation hvor der pludseligt ud af den blå luft (man kan så diskutere om Lehmann kunne have været forudset) opstår en 100-årskrise, som dybest set var forårsaget og udløst af amerikanske bankers vanvittige udlånspolitik. Det mener jeg ikke nogen danske banker kan lastes for.

Det siger sig selv, at når der kommer et regimeskift i fundingsituationen efter Lehmann, jammen så kommer banker med høj udlånsgearing, hvad næsten alle vestens storbanker har, under ekstra pres. Her måtte staten træde til, og ganske hurtigt. Det gjaldt nationens overlevelse. Men dette har bare intet at gøre med udlånsbøgerne og udlånskvaliteten, som er de Amagerbanken står til at dø på!

Idag er fundingsituationen normaliseret, og der kan rejses både almindelig og ansvarlig kapital på markedsvilkår, hvis blot balancen er sund. Danske Banks balance er relativt sund (og derfor kan banken sagtens funde på markedsvilkår). Amagerbankens balance er en katastrofe, og derfor kan banken ikke funde så meget som en 5-øre.

Medgivet havde jeg selv aktier i Amagerbanken, som var erhvervet til et langt højere kursniveau, så ville jeg nok også selv gå linen ud på nuværende tidspunkt. Det ændrer bare ikke ved:
a) At der er en overhængende risiko for afslag på hybridkapital.
b) At der, hvis de får hybridkapital, er en overhængende risiko for tab fører til en konvertering af hybridkapitalen. Hvis det fx sker i et forhold hvor staten sidder på 85% af aktiekapitalen, så er tabet en realitet alligevel.

Det forarger mig, hvis staten går ind og giver Amagerbanken lånet, hvorefter Amagerbanken til jul kommer ud med et mia-underskud på disse ejendomme, så hele statens kaptial skal konverteres til aktiekapital. Dette kan ingen have interesse i.

Som det sidste: Hvad sker der lige med disse overbelånte erhvervs- og udlejningsejendomme, når renten igen går i vejret? Danske Bank forudser en relativt stejl rentestigning fra sommeren 2010.