#144132
Anonym

Det er en lang tråd på gaeld.net:

sidste indlæg:

“Retsplejerådet nedsatte i sommeren 2007 en arbejdsgruppe, der skal undersøge om privat lønindeholdelse skal indføres i Danmark.
Der er endnu ikke kommet en anbefaling, trods pres fra inkassobranchen skriver JP/Erhverv i dag.
JP har talt med nogle partiordførere:
Venstre er imod, og mener, at virksomhederne må blive bedre til at kreditvurdere.
Den radikale er mest imod, – men på den anden side…
Socialdemokraterne og SF vil godt være med, hvis forslaget tager sigte på “professionelle” debitorer, og ikke tilgodeser SMS-hajer og lignende.
Dansk Folkeparti går klart ind for privat lønindeholdelse.
Tilsyneladende har man ikke spurgt de konservative, men da den konservative erhvervsordfører er en kendt gældsgrib, med eget inkassobureau. er svaret sikkert givet.

venligst underhund”