#144098
Anonym

Det mener jeg er klogt.

Der har efterhånden bredt sig en erkendelse af at det var en fejl man holdt renten så lav, så længe efter IT-boblen i 2001.

For at undgå samme fejl, må man forvente at centralbankerne lader styringsrenten kravle opad hurtigere denne gang i takt med finanskrisen ebber ud, hvilket alt andet lige vil trække flexrenterne relativt hastigt op.

Flexrenten kan meget vel ramme 5% indenfor 3 år, og samtidig er min forventning at man om 3 år typisk tager fastforrentede 7% lån, dvs. at du til den tid kan opnå en kursgevinst på dit 5% lån.

Da 5% lånet ovenikøbret ligger i en behagelig kurs lige nu, så synes jeg et fastforrentet lån lyder som en fremragened ide.

PS:
-Man kan kun gætte om hvordan det kommer til at gå når realkreditten til december 2009 skal refinansiere hele 600 mia. kr flexlån. Det højeste man har prøvet hidtil er 300 mia. kr., og man kan frygte, at flexrenten kravler en del opad ved auktionerne.
-Et andet punkt man kan frygte er at Nyrkedit (som ejer Totalkredit) samt BRF kredit af Moody’s står til en nedgradering af kreditvurderingen. Alt andet lige betyder det højere risikopræmie for låntagrerne. I forhold til en sådan risiko for nedgradering, vil du også have beskyttelse med det fastforrentede lån.
– Endelig kan man frygte at staten, der foruden løbende refinansiering er nødt til at udstede nye statsobligationer for 100 mia. kr ekstra i 2010 og 75 mia. ekstra i 2011 grundet det galloperende statsunderskud, kan fortrænger (crowde out) realkreditobligationerne, og dermed presser realkreditrenterne i vejret.