Forside Fora Privatøkonomi Banker uden penge Banker uden penge

#144036
Anonym

Hej

Nu ved jeg ikke om det er en lønkonto eller ej, men er det som en lønkonto, så synes Finanstilsynet at sige, at der skal stilles en hævemulighed til rådighed for kunden.

Dette er et uddrag fra Finanstilsynets afgørelse af 25. februar 2008: – linket er: http://www.ftnet.dk/da/Regler-og-praksis/Afgoerelser/2008/BEK-19-om-god-skik-for-finvirk-120308-GS.aspx

“Finanstilsynet vurderer, at internetbanker skal være omfattet af bestemmelsen i § 19 i god skik bekendtgørelsen i samme omfang som andre banker, hvilket betyder, at der skal være en individuel og saglig begrundelse for ikke at tilbyde en kunde en almindelig indlånskonto. Det er ikke en individuel og saglig begrundelse, at kunden ikke kan hæve på kontoen, fordi banken ikke vil stille en hævefacilitet til rådighed for denne. Internetbankerne må tilrettelægge deres virksomhed på en sådan måde, at det er muligt for kunderne at hæve deres indestående på kontoen. Dette kan f.eks. være ved, at kunden får et hævekort og adgang til at benytte det i andre bankers hæveautomater eller filialer, eller at kunden får et hævekort med debetkontrol f.eks. et VISA Electron kort, som kan benyttes i andre hæveautomater eller ved køb i flere forretninger.

Finanstilsynet finder i den forbindelse ikke, at det er nok til at opfylde forpligtelsen i § 19 i god skik bekendtgørelsen, at kunden har mulighed for at overføre pengene via netbank til en anden bank. Hvis dette kunne accepteres, ville det betyde, at kunderne i disse tilfælde skulle have to almindelige indlånskonti i to banker”.

Held og lykke til din ven med at få sine penge ud.

MVH/Nuser