#103604
Anonym

Øh?! Den formulering forstår jeg ikke lige?!

Det der er indregnet i bruttoydelsen er alle de faste udgifter: Kreditforeningslån, fællesudgifter, ejendomsskat osv. osv. En specifikation af dette bør fremgå af salgsopstillingen.

Nettoydelsen er de samme udgifter hvor der er korrigeret for rentefradraget på kreditforeningslånet, dvs. nettoydelsen er en anelse lavere.