#143732
Michael01

Her er selve lovteksten :

http://www.logir.fo/foldb/lov/1995/0000367.htm

“§ 5. Fonden dækker efter fradrag af indskyderens eventuelle forpligtelser over for det pågældende institut navnenoterede indskud i instituttet indtil 300.000 kr. pr. indskyder.”

Hvis du f.eks. har penge i 2 banker, som begge kolapser totalt, så må det gælde begge pengeinstitutter