#143300
Arnie

Ja gl. skandiabank som mig har jo fået adskillige stigninger i rente tillæg og aner ikke hvornår det ender.

I nye vilkår har de jo sikret sig på alle leder og kanter – læs blot her:
—————————————————————————————-
Ændring af rentesatser
….
Eik Bank kan nedsætte variable rentesatser på indlån og forhøje variable rentesatser på udlån uden varsel, hvis:

* ind- eller udenlandske ændringer i penge- eller kreditpolitik har betydning for Eik Bank, fordi det almindelige renteniveau påvirkes eller

* anden udvikling i det almindelige renteniveau, eksempelvis på penge- og obligationsmarkederne, er af betydning for Eik Bank, eller

* ændringer i skatter og afgifter har betydning

Eik Bank kan nedsætte den variable rentesats på indlån og forhøje variable rentesatser på udlån med 6 ugers varsel, hvis:

* de forhold, som individuelt blev lagt til grund ved fastsættelse af dine rentevilkår, ændre sig, eller

* Eik Bank ændrer sin generelle rente og prisfastsættelse af forretningsmæssige grunde, uden at det har sammenhæng med udviklingen i det almindelige renteniveau. Forretningsmæssige grunde kan bl.a. være at opnå en mere hensigtsmæssig anvendelse af Eik Banks ressourcer eller kapacitet eller at øge indtjeningen.

Du får oplysning om ændring af variable rentesatser ved brev eller ved annoncering i dagspressen, eller når Eik Bank udsender det første kontoudtog (eller kontooversigt) efter annonceringen. Hvis varslet af renteændringen for indlån på opsigelse er kortere end det varsel, der gælder for dig, kan du i en periode på 14 dage efter, at renteændringen er trådt i kraft, hæve indskuddet uden fradrag i de påløbne renter. ”
—————————————————————————————-

Så det som ser billigst ud idag ( det bedste tilbud ) kan ændres efter nogle år til et dårligere tilbud. Synes det er noget svineri at man efter nogle år blot kan sætte prisen op uden reel begrundelse af nogen art end at man gerne vil tjene flere penge.

Læs det lige igen:
—————————————————————————————–
* Eik Bank ændrer sin generelle rente og prisfastsættelse af forretningsmæssige grunde, uden at det har sammenhæng med udviklingen i det almindelige renteniveau. Forretningsmæssige grunde kan bl.a. være at opnå en mere hensigtsmæssig anvendelse af Eik Banks ressourcer eller kapacitet eller at øge indtjeningen.
—————————————————————————————–
Fatter ikke nogen tør låne penge på de betingelse og så over 30 år selv om man jo får 6 ugers varsel Hrmf…