#143294
Anonym

Fordi de små sparekasser overhovedet ikke kan klare de stadig mere komplekse regler som myndighederne stiller dem over for.

Lad mig som eksempel blot nævne:
1. MiFID Direktivet
2. Basel II kapitaldækningsreglerne / EU’s CAD-III direktiv
3. SDO, SDRO långivning
4. Nye trends i retning af securitisation
5. Pres på garantbevismodellen, hvorfra der ikke kan hentes ny kapital.

Små banker og sparekasser med en arbejdende kapital under 1 mia. har efter min bedste overbevisning ikke en chance!